Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.9/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Sương mờ 25.5°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Thấp/Cao

22.3°/26.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

2.5 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

2.38