Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:19 | 13/06/2024
Thấp/Cao
28.6/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.7/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.1/ 35.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.9/ 36.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Thấp/Cao

26.1°/36.7°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0