Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 27/01/2023
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
4.87 km
Áp suất

1021 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
4.2 km
Áp suất

1019 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
4.69 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
4.6 km
Áp suất

1021 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
4.69 km
Áp suất

1018 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
7.72 km
Áp suất

1018 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
8.51 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
9.21 km
Áp suất

1021 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 18°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:42
Thấp/Cao

17°/18°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

2.5 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0