Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Huyện Phú Vang
Đã cập nhật 4 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.33