Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:28
Mưa vừa
Huyện Phú Vang
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết