Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:45 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:16
Ít mây
Huyện Phú Vang
Đã cập nhật 26 phút trước
Sương mờ 23°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.68