Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 21.8°
Sáng/Tối
20.5/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 21.4°
Sáng/Tối
21/ 23.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.7/ 24.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.3°
Sáng/Tối
21.2/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 23.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 18.6°
Sáng/Tối
23.4/ 18.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.5°
Sáng/Tối
18.4/ 21.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 24.6°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Thấp/Cao

20.4°/27.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0