Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:29 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0