Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 29.2°
Sáng/Tối
27/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30.8°
Sáng/Tối
28/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.5°
Sáng/Tối
29.4/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 30.5°
Sáng/Tối
28.6/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30.8°
Sáng/Tối
28.7/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 30.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 27.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Thấp/Cao

27.1°/35.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.83