Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:16 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Nhiều mây
Huyện Phú Vang
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.09