Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:18 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
26.5/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.2°
Sáng/Tối
26/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Thấp/Cao

27.7°/34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0