Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0