Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:33 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 21.3°
Sáng/Tối
23.6/ 23.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.8/ 21.4°
Sáng/Tối
19.2/ 23.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.4/ 21.3°
Sáng/Tối
20.9/ 24.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.2/ 22°
Sáng/Tối
20.7/ 23.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 22.8°
Sáng/Tối
21.2/ 23.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 18.4°
Sáng/Tối
21.9/ 18.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.4°
Sáng/Tối
19.3/ 21.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 25°
Sáng/Tối
21.2/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 23.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Thấp/Cao

19.1°/27.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0