Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:14 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.33