Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.16 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.32 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mây rải rác

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.59 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.35 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
1.06 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.9 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
3.15 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
74%
2.29 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
0.99 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.55 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Ít mây Ít mây
84%
0.99 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.35 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.39 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.15 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.26 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.8 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.58 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.7 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.02 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.32 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.9 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.83 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.88 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.72 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.09 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.41 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.42 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.88 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.13 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.68 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.31 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.94 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.89 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.38 km/giờ
Huyện Phú Vang
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.09