Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 27/01/2023
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
2.37 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
0.99 km
Áp suất

1019 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
1.4 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
0.97 km
Áp suất

1022 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
3.91 km
Áp suất

1019 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
1.69 km
Áp suất

1018 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
5.26 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
6.6 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:43
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

0.73 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0