Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.6/ 23.7°
Tầm nhìn
2.06 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.6°
Tầm nhìn
0.19 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.8°
Tầm nhìn
0.31 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
2.31 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Thấp/Cao

23°/27.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

1.95 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

2.38