Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 16/06/2024
Thấp/Cao
25.7/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36/ 36.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.3/ 37.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.4°
Tầm nhìn
3.29 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 36.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Thấp/Cao

25.5°/38.1°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

11.4