Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:51 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0