Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:37 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Huyện Nam Đông
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết