Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ

10:00

29°C / 31°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
1.45 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.84 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.19 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.67 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.59 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.07 km/giờ

13:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.7 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.75 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.91 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.67 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.35 km/giờ

10:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.04 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.94 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.02 km/giờ

19:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
99%
1.13 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.47 km/giờ

10:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.2 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.19 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.45 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.59 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.12 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.87 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.95 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.76 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.84 km/giờ

16:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.85 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.97 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.86 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.59 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.38