Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:06 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.8 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.62 km/giờ

10:00

29.3°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.52 km/giờ

13:00

30.1°C / 37.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.24 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.53 km/giờ

19:00

26.5°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.15 km/giờ

04:00

24.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.13 km/giờ

07:00

27.4°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.75 km/giờ

10:00

34.6°C / 41.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1 km/giờ

13:00

32.9°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.5 km/giờ

16:00

30.8°C / 37.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.31 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.59 km/giờ

22:00

25.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
36.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.36 km/giờ

04:00

25°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.32 km/giờ

07:00

27.5°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.91 km/giờ

10:00

35.8°C / 41°C
Mây cụm Mây cụm
53%
0.71 km/giờ

13:00

34°C / 40.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.25 km/giờ

16:00

29.2°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.03 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.2 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.2/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.34 km/giờ

04:00

25.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.57 km/giờ

07:00

28.1°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.21 km/giờ

10:00

36.3°C / 42.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
0.3 km/giờ

13:00

34.5°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.31 km/giờ

16:00

34.3°C / 41.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.1 km/giờ

19:00

28.7°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.08 km/giờ

22:00

27.5°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
36.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.4 km/giờ

04:00

26.3°C / 28°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.63 km/giờ

07:00

29.6°C / 34.7°C
Mây cụm Mây cụm
76%
1.49 km/giờ

10:00

36.3°C / 42.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
0.54 km/giờ

13:00

37.2°C / 44.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
0.29 km/giờ

16:00

33.4°C / 40.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.75 km/giờ

19:00

28.1°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1 km/giờ

22:00

27.4°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.45 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Thấp/Cao

24.7°/35.3°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0