Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:37 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:46
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0