Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:58 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Nam Đông
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:40
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0