Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
41.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41.8/ 30.7°
Sáng/Tối
27.1/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 26.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 24.8°
Sáng/Tối
26.7/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
39.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.2/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 35.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.7/ 30.7°
Sáng/Tối
28.1/ 39.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.2/ 30.4°
Sáng/Tối
29.5/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.3/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 24.5°
Sáng/Tối
26/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 29.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Thấp/Cao

27.9°/42.2°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0