Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Huyện Nam Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 34°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

10.72