Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:51 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

994 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa vừa
Huyện Nam Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0