Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:07 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa cường độ nặng

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.19 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.52 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.44 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.36 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.12 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.28 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.34 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.81 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.25 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.18 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.42 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.41 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.53 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.96 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.25 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.3 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.81 km/giờ
Huyện Nam Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

0.77 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0