Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
23/ 21.6°
Sáng/Tối
21.8/ 21.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.9/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 25.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.8°
Sáng/Tối
23.2/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.9/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.2/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.2°
Sáng/Tối
24.5/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23.8/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 23.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 27.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.4/ 23.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.2/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 24.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Thấp/Cao

18.3°/38.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

1.55