Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:45
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.19