Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:34 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

984 mb

Gió

11.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa
Huyện Nam Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0