Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:33 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
37.5/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.4/ 25.9°
Sáng/Tối
22.2/ 34.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.4/ 27°
Sáng/Tối
24.1/ 35.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 36.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 23°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:04
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
38.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:04
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:03
Thấp/Cao

22.8°/41.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0