Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:40 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0