Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Bầu trời quang đãng
Huyện Thọ Xuân
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0