Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:19 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0