Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

980 mb

Gió

13.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa cường độ nặng
Huyện Thọ Xuân
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0