Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:34 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 29.7°
Sáng/Tối
25.9/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 37.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 24.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 26°
Sáng/Tối
22.5/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.7/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.6°
Sáng/Tối
27.2/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 38.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 35.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Thấp/Cao

24.2°/31.3°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.07