Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:43 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Thọ Xuân
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0