Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:34 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mây thưa
Huyện Thọ Xuân
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Thấp/Cao

17°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0