Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 38.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 45.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Thấp/Cao

24.2°/38.9°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

12.46