Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mây cụm
Huyện Thọ Xuân
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8.87 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.86

Tin tức thời tiết