Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:50 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.13