Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:28 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0