Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:18 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.36 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
1.62 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
1.5 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây thưa Mây thưa
67%
1.68 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.22 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.64 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.51 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.49 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.76 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.6 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
2.37 km/giờ

13:00

33°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
54%
2.32 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
3.15 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.21 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.3 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.22 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.45 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.06 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.96 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.63 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
7.79 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
6.63 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
6.33 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.24 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.66 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.69 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.88 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
6.01 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
6.34 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.54 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.79 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.73 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.71 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.14 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.88 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.13 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.94 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.08 km/giờ
Huyện Thọ Xuân
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0