Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:42 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.89 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.03 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.44 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.39 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Ít mây Ít mây
85%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây

01:00

20°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
1.53 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.93 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.73 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.94 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.23 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.87 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.07 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.95 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.1 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.35 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.97 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.88 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.71 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.5 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.51 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.47 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.27 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.99 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.35 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.15 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.14 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.35 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.69 km/giờ
Huyện Thọ Xuân
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.26