Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:07 | 24/09/2023
Thấp/Cao
25/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
8.93 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
4.88 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
8.59 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
7.71 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
8.42 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Thấp/Cao

25°/27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0