Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:19 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.17 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.06 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
7.57 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
8.77 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
8.07 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
7.95 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
8.5 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
6.86 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
7.13 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
7.17 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.7 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.04 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.44 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.2 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.81 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.35 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.55 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
3.73 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
5.09 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.34 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.57 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.03 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.08 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.56 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.83 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.98 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
5.06 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.84 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.49 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.38 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.11 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.4 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.99 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.1 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.72 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
5.75 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.77 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.53 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.56 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.47 km/giờ
Huyện Nga Sơn
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0