Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.79