Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:19 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 28.1°
Sáng/Tối
26.7/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

23.3°/30.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.75