Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:17 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Huyện Nga Sơn
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.64 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0