Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:38 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29/ 27.1°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
26/ 31.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 27.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

996 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Thấp/Cao

26.6°/34.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0