Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây cụm
Huyện Nga Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.43 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.72