Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:37 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.12 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0