Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
24.4/ 22.5°
Sáng/Tối
20.6/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.7/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.7°
Sáng/Tối
23.8/ 20.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18.4/ 19.2°
Sáng/Tối
18.5/ 19.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.7°
Sáng/Tối
19.8/ 21.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 15°
Sáng/Tối
19.8/ 16.4°
Áp suất

1025 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 14.9°
Sáng/Tối
13.9/ 15.5°
Áp suất

1028 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16.1/ 15.5°
Sáng/Tối
13.7/ 15°
Áp suất

1027 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 15.9°
Sáng/Tối
14.6/ 16°
Áp suất

1027 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17.1°
Sáng/Tối
14.5/ 17.4°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19.4/ 19.5°
Sáng/Tối
17.1/ 18.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 19.5°
Sáng/Tối
18.1/ 19.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.1°
Sáng/Tối
19.8/ 19.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 18.7°
Sáng/Tối
18.5/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 18.4°
Sáng/Tối
18.9/ 18.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 19°
Sáng/Tối
18.5/ 18.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 18.8°
Sáng/Tối
18.6/ 18.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 19.2°
Sáng/Tối
18.6/ 19.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19.6°
Sáng/Tối
18.2/ 19.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.6°
Sáng/Tối
19.2/ 20.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.3/ 20.3°
Sáng/Tối
19.3/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.5/ 19.2°
Sáng/Tối
19.3/ 20.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20.2°
Sáng/Tối
19.8/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 20.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Thấp/Cao

20.5°/26.1°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

0