Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:32 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 31.4°
Áp suất

996 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 30.9°
Sáng/Tối
29.1/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 28.9°
Sáng/Tối
29.7/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 30°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.7/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.5/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30.1°
Sáng/Tối
28.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30.5°
Sáng/Tối
30.2/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.2°
Sáng/Tối
30.9/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.1/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30.7°
Sáng/Tối
29.9/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30.4/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Thấp/Cao

25.9°/32.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0