Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Nhiều mây
Huyện Nga Sơn
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.28 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0