Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:10 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Nga Sơn
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0.12