Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:25 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.6/ 19.2°
Sáng/Tối
18.8/ 19.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 20°
Sáng/Tối
19.1/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.4°
Sáng/Tối
19.7/ 21.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 21°
Sáng/Tối
20.6/ 20.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22.3°
Sáng/Tối
19.2/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21.8°
Sáng/Tối
22.4/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.1/ 14°
Sáng/Tối
19/ 14.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 14°
Sáng/Tối
12.8/ 14.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 18.2°
Sáng/Tối
15.6/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 22°
Sáng/Tối
19.6/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.7°
Sáng/Tối
22.9/ 21.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 18.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

18.9°/20.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.68 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0.02