Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

981 mb

Gió

23.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa cường độ nặng
Huyện Nga Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0