Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.4/ 30.5°
Sáng/Tối
28.1/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 30.8°
Sáng/Tối
28.1/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 31.9°
Sáng/Tối
28.1/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.1°
Sáng/Tối
29.7/ 34.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 30.6°
Sáng/Tối
30.8/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 30.1°
Sáng/Tối
30.4/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 29°
Sáng/Tối
30.9/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.1/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Thấp/Cao

28.3°/34.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

1.97