Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:46 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
25/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mây rải rác
Huyện Nga Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0