Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mây cụm
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.27