Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:12 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Huyện Nga Sơn
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.03 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.93