Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:50 | 13/07/2024
Thấp/Cao
27.4/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.4/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.5/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.4/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.4/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Thấp/Cao

26.2°/33.8°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

8.33