Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 29/01/2023
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0