Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:00 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Sông Công
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.79