Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Sông Công
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0