Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:58 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.6/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
26.3/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

23.6°/33.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0