Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 35.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 29.3°
Sáng/Tối
26.9/ 37.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 35.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 37.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 39.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.9°
Sáng/Tối
26/ 23.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 26.5°
Sáng/Tối
23.6/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 27.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

23.2°/34.4°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0