Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:20 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Sông Công
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0