Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0