Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mưa nhẹ
Sông Công
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết