Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Sông Công
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8.03 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0