Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:32 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28.3/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

26.3°/35.5°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.06 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

30.4 °C

Chỉ số UV

0.92