Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:15 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.34 km/giờ

04:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.31 km/giờ

07:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.51 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.1 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.03 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.05 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.98 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.19 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.27 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.67 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.91 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.78 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.48 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.38 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.42 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.19 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.85 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.58 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.87 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.47 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.83 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.65 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.55 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.97 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.8 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.5 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.2 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.86 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.25 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.01 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.66 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.63 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.56 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.58 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.41 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.06 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.73 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.49 km/giờ
Sông Công
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0