Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa

16:00

29°C / 29°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
48%
1.09 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
62%
1.82 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Ít mây Ít mây
73%
1.25 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.72 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.51 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.16 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.46 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.74 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.81 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.53 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.72 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.5 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.29 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.2 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.5 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.33 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.54 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.77 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.48 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.2 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.36 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.65 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.51 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.46 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.57 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.22 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.34 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.43 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.56 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.42 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.68 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa vừa

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.62 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.51 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.6 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.74 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.68 km/giờ
Sông Công
Đã cập nhật 54 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

6.69