Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:58 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Sông Công
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.48