Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
13.8/ 17.3°
Sáng/Tối
14.1/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.9°
Sáng/Tối
17.9/ 19.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.1°
Sáng/Tối
18.7/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 19.2°
Sáng/Tối
17.4/ 19.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 19.2°
Sáng/Tối
20.8/ 20.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 13.4°
Sáng/Tối
15.8/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 13°
Sáng/Tối
12.4/ 13.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 18.6°
Sáng/Tối
13.9/ 19.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 21°
Sáng/Tối
18.2/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
21.3/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 13.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

13.3°/18.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

10.3 °C

Chỉ số UV

1.02