Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.66 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0