Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:18 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mây rải rác
Sông Công
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

14°/26°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0