Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:52 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Sông Công
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0