Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 31.3°
Sáng/Tối
30.2/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 31.9°
Sáng/Tối
29.1/ 34.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 31.1°
Sáng/Tối
30.6/ 34.6°
Áp suất

999 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 29.3°
Sáng/Tối
30.3/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

28.1°/31.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0