Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:23 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Bầu trời quang đãng
Huyện Tiền Hải
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 20°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:29
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.98 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0