Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:30 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

19.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

19.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

10.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Huyện Tiền Hải
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.83