Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

995 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Tiền Hải
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

29°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.14 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0