Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:31 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

9.38 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.1