Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Nhiều mây
Huyện Tiền Hải
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:35
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

1.48