Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:33 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0