Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

997 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 30.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

995 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.7°
Sáng/Tối
30.6/ 31.6°
Áp suất

997 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.8°
Sáng/Tối
30.1/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

998 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26.5°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Thấp/Cao

25.8°/32.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.73 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0