Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.5/ 17.1°
Sáng/Tối
15.3/ 17.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.3/ 19.5°
Sáng/Tối
18/ 18.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.5/ 18.1°
Sáng/Tối
18.7/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 20.1°
Sáng/Tối
19.5/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.9°
Sáng/Tối
20.3/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.6/ 17.5°
Sáng/Tối
19.7/ 17.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 14.4°
Sáng/Tối
14/ 14.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 17.7°
Sáng/Tối
14.5/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.5°
Sáng/Tối
18.7/ 20.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mây cụm
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 17.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Thấp/Cao

17.1°/19.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.48 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0