Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:09 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:51
Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0