Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:06 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.5°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
29.9/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Thấp/Cao

26.4°/31.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0