Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:03 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.1/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

24.7°/32.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.51