Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ

10:00

27.5°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.76 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.37 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
7.76 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.84 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.92 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.38 km/giờ

04:00

25.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.61 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.57 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.42 km/giờ

13:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.68 km/giờ

16:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
7.33 km/giờ

19:00

25°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.57 km/giờ

22:00

24.9°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.14 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.81 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.34 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.82 km/giờ

10:00

27.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.89 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.2 km/giờ

16:00

27.8°C / 29°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
6.02 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
6.04 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.55 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.48 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.93 km/giờ

07:00

24.5°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.51 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.08 km/giờ

13:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.2 km/giờ

16:00

26.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.29 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.3 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.39 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.56 km/giờ

04:00

24.9°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.35 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.58 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.93 km/giờ

13:00

26.7°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.18 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.14 km/giờ

19:00

25.7°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.26 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.53 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.92 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.95 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.22 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Thấp/Cao

23.2°/28.4°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.18 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.37