Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
23.6/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 33.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 33.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mây rải rác
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 32.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Thấp/Cao

25°/33.8°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

9.43