Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 33.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
23.5/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
24.3/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.5°/32.2°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

5.63