Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:10 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 24.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

25°/29.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0