Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:56 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 30.2°
Sáng/Tối
28.7/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

27.7°/37.8°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0