Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:37 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 33.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

24.1°/32.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0