Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

24.4°/28.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.32 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.49