Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:53 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ

04:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.57 km/giờ

07:00

26.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.07 km/giờ

10:00

27.4°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.15 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
7.41 km/giờ

16:00

29.9°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
5.41 km/giờ

19:00

28.3°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.61 km/giờ

22:00

27.4°C / 29.9°C
Mây cụm Mây cụm
78%
5 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Nhiều mây

01:00

26.5°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
80%
5.36 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
5.46 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.01 km/giờ

10:00

27.8°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.32 km/giờ

13:00

27.5°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.4 km/giờ

16:00

27°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.45 km/giờ

19:00

27.2°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.82 km/giờ

22:00

27.5°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.12 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.14 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.5 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.61 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.45 km/giờ

13:00

27.2°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.48 km/giờ

16:00

28°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
6.46 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.52 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.14 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.51 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.51 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.01 km/giờ

10:00

28°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.48 km/giờ

13:00

31.8°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
7.71 km/giờ

16:00

30.6°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
6.61 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.38 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.91 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

26.4°/32.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0