Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 28/03/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
11.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
6.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
8.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
1.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:17
Thấp/Cao

16°/34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0