Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Sơn La
Đã cập nhật 1 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

13°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0