Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:40
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0