Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:57 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Ít mây
Sơn La
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0