Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39.6/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.8/ 26.5°
Sáng/Tối
23/ 34.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 22.1°
Sáng/Tối
23.5/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.8/ 29.4°
Sáng/Tối
23.8/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 32.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.5/ 31.1°
Sáng/Tối
29.4/ 36.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.8/ 31.4°
Sáng/Tối
30/ 33.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.9/ 29.5°
Sáng/Tối
30.9/ 35.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.8/ 24.7°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 23.1°
Sáng/Tối
24.7/ 24.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 22.8°
Sáng/Tối
23.3/ 23.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 22°
Sáng/Tối
22.5/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 25.8°
Sáng/Tối
22.4/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 23.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Thấp/Cao

23.4°/40.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

0