Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:09 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:18
Thấp/Cao

18°/38°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0