Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:40
Mưa nhẹ
Sơn La
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết