Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:06 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.58