Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:33 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ

22:00

24.1°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.97 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.58 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.36 km/giờ

10:00

29°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.5 km/giờ

13:00

28.6°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.09 km/giờ

16:00

26°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.48 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.94 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa

01:00

23.4°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ

04:00

23.5°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.46 km/giờ

13:00

27.3°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.51 km/giờ

16:00

27.4°C / 30.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.38 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.59 km/giờ

22:00

23.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.3°
Sáng/Tối
22.3/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.54 km/giờ

07:00

24°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.73 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.82 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.69 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.93 km/giờ

19:00

24.3°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.36 km/giờ

22:00

23.2°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa

01:00

22.4°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.13 km/giờ

04:00

23°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

07:00

23.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.49 km/giờ

10:00

28°C / 29.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.09 km/giờ

13:00

29°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.22 km/giờ

16:00

28°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.19 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.19 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa

01:00

22.6°C / 23.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.89 km/giờ

04:00

22.5°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.62 km/giờ

10:00

27.5°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.4 km/giờ

13:00

30.9°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.18 km/giờ

16:00

30.8°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.53 km/giờ

19:00

24.2°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.28 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Thấp/Cao

23°/29.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0