Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:31 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Thấp/Cao

22°/39°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0