Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:47 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:40
Mưa nhẹ
Sơn La
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.37

Tin tức thời tiết