Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:53 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 19°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 18:00
Mây cụm
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:55
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.62