Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:21 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 27.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 25.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.6/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
22.4/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 24.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Thấp/Cao

22.5°/31.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0