Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:15 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
25.8/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 24.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
25.9/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.2/ 29.4°
Sáng/Tối
26.2/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 24.2°
Sáng/Tối
26.7/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29°
Sáng/Tối
25.6/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 31.8°
Sáng/Tối
28/ 34.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 24.6°
Sáng/Tối
28.1/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 23.2°
Sáng/Tối
25.1/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.6°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 36.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Thấp/Cao

23.9°/39.3°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

15.8 °C

Chỉ số UV

5