Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:17
Thấp/Cao

16°/34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0