Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Sơn La
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:34
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.38