Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:31 | 27/01/2023
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:50
Thấp/Cao

6°/20°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0