Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 23/04/2024
Thấp/Cao
23.7/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23.8/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
38.1/ 38.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.7/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Thấp/Cao

22.4°/38.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0